• Wij roepen alle leden op tot het bijwonen van de ALV op maandag 20 juni 2022.

  Tijdens deze vergadering zullen wij ingaan op zaken aangaande het nieuwe seizoen.

  Aanvang 19:30 uur.

  Agenda:

  1. Opening

  2. Voorgang organisatiewijziging

  3. Bestuurssamenstelling

  4. Verkiezing kascommissie

  5. Begroting seizoen 2022-2023

  6. Het nieuwe seizoen (contributie/clubkaart/kleding/etc)

  7. Rondvraag

  8. Sluiting