• Op vrijdag 26 januari houden wij een Algemene Ledenvergadering, aanvang 19:30 uur.

   

   

  De agenda voor die avond is:

  1. Opening
  2. Mededelingen/Binnengekomen stukken
  3. Financieel verslag 2022-2023
  4. Verklaring Kascommissie
  5. Bestuurswijzigingen
  6. Verduurzaming complex
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Het bestuur roept alle leden op deze vergadering bij te wonen, stukken kun je aanvragen via bestuur@rijnmondhs.nl