• Wij krijgen de laatste tijd vragen over het (gedeeltelijk) niet betalen van de contributie over seizoen 2020/2021. Net als een deel van het vorige seizoen kan er helaas niet gevoetbald worden, voor senioren zijn nu zelfs geen trainingen mogelijk.

  Met dit bericht willen wij duidelijkheid scheppen over de contributie.

  De inkomsten van de vereniging bestaat globaal gezien uit drie delen, de contributie, de kantine-inkomsten en sponsoring. Van deze drie vallen de kantine-inkomsten weg en verminderen de sponsorinkomsten. Dit betekent dat de vereniging in de huidige situatie voor het grootste deel van de inkomsten afhankelijk is van de contributie.  Wij kunnen dan ook niet anders dan de contributie-inning laten doorlopen.

  Wanneer je lid wordt van een vereniging ga je akkoord met de statuten, waarin staat dat je contributie verschuldigd bent. Daarbij maakt het niet uit of de club haar doelstellingen – in ons geval dus het faciliteren van voetbal in teamverband – waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus het niet doorgaan van een training of een wedstrijd heeft geen invloed op de hoogte van contributie. Dit is dus wezenlijk anders dan het lidmaatschap van een sportschool, die op commerciële basis werkt.

  De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden tijdens een ALV, meestal op voorspraak van de penningmeester. Het is het bestuur dus niet toegestaan zomaar de contributie te verhogen of te verlagen. De ALV dient bij een dergelijk besluit wel het belang van de vereniging voorop te stellen.

  Door het snijden in de kosten en het aanvragen van alle mogelijke subsidies proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat wij de lastige tijden door kunnen komen als club met de beperkte inkomsten die we nu hebben.

  We zijn een gezonde vereniging en dat willen we ook vooral zo houden. We moeten er nu alles aan doen om deze periode, net als in het voorjaar, goed door te komen. Wij willen in dit geval benadrukken dat we in deze tijd met elkaar voor grote uitdagingen staan en we wederom een beroep doen op ieders solidariteit. Alleen tezamen komen we deze moeizame periode door. Wij hopen dat we weer snel de club kunnen openen en elk lid weer zijn sportieve activiteiten kan oppakken.

  Bestuur