• Met ingang van zondag 28 november zijn er wederom aangescherpte maatregelen voor de bestrijding van het Corona virus. Onderstaande regels zijn bij onze club ingegaan per maandag 29 november 2021.

  Het complex is vanaf 17:00 uur gesloten. Er zijn in de avonduren geen trainingen mogelijk. Dit geldt in ieder geval tot maandag 20 december. De kantine is op werkdagen gesloten.

  Op zaterdagen geldt onderstaand protocol: 

  In bepaalde gevallen (zie onderstaande tabel) heb je alleen toegang tot de kantine met een geldig Corona Toegangsbewijs (ctb). Voor afhalen zonder ctb is een aparte ingang in de kantine geregeld.

  Bij wedstrijden is geen publiek toegestaan.

  Toegang tot de club hebben alleen spelers, vrijwilligers en personeel.

  In sommige gevallen ook rij-ouders of ouders die hun kind moeten helpen omkleden.

  Alle sporters worden verzocht na afloop van de sportactiviteit het complex zo spoedig mogelijk te verlaten. Het is dus niet de bedoeling in de kleedkamer en/of kantine nog even gezellig na te praten/borrelen.

  Wij verzoeken alle leden, vrijwilligers, toeschouwers en bezoekers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich strikt te houden aan deze maatregelen.

  Wanneer je naar Rijnmond  Hoogvliet Sport komt dan vertrouwen wij er op dat je kennis hebt genomen van deze regels.

  Let op: alle spelers van 18 jaar en ouder dienen een ctb te kunnen tonen wanneer zij gebruik maken van de kleedlokalen, wedstrijdsecretariaat of toiletten.