• Gedragsregels

  Sport is altijd sportief 

  Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd moeten worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Bovendien moet in een grote vereniging alles goed overzichtelijk blijven. Alle mensen die iets voor de club doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts sommige mensen voor iedereen aan het werk is. De vereniging is van ons allemaal!

     

  In de loop der jaren zijn verschillende gewoonten ontstaan, gewoon “omdat het zo ging”, of er zijn gewoonten ontstaan, “omdat anderen zich ook niet aan afspraken hielden”. Dat betekent op dit moment dat er verschillende regels en afspraken zijn, die niemand meer nakomt! Iedereen doet dan precies dat wat hij of zij goed vindt, en dat kan niet langer zo.  Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening.  

  De regels gelden voor alle leden. Per afdeling kunnen meerdere regels (met name door de trainers, c.q. leiders in overleg met het bestuur toegevoegd worden. Hiermee geven zij aan op welke manier het best in hun afdeling gewerkt kan worden. 

  Hieronder volgt het overzicht van de regels, waar elke Rijnmond Hoogvliet Sporter zich aan moet houden!

   

  Voor alle leden van Rijnmond Hoogvliet Sport gelden de onderstaande regels: 

   

  Ten aanzien van Intimidatie: 

  • Onder intimidatie wordt verstaan: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen’. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting- en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden, gewelddadig gedrag.
  • Het zal duidelijk zijn dat er geen duidelijke grenzen zijn aan te geven wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Door normale verschillen tussen mensen zijn de omgangsvormen tussen mensen verschillend. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en we zijn hier als leden van Rijnmond Hoogvliet Sport voor verantwoordelijk.

    

  Ten aanzien van materiaal gebruik:  

  • Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke afdeling is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.
  • De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd. Dat is de taak van de leiders/trainers!
  • De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald (een sleutel van het slot is altijd in het wedstrijdsecretariaat verkrijgbaar!).
  • Als het ophalen van ballen, door de duisternis niet kan, komt er een vermelding in het Logboek bij het wedstrijdsecretariaat, met een duidelijke aanwijzing van de vindplaats.
  • Onze spelers houden zelf het complex schoon! De mensen van de onderhoudsploeg zijn geen loopjongens, of vuilnis ophalers.
  • Het is de spelers verboden buiten de training– en wedstrijdtijden op de velden te voetballen.

   

  Ten aanzien van de kleedkamers: 

  • Douchen met kleren aan, en het schoonmaken van de schoenen in de doucheruimte is verboden.
  • Het douchen na de wedstrijd/training is verplicht.
  • Er wordt in de kleedkamer NIET met voetbal (of andere) schoenen op de banken gestaan.
  • De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achter gelaten. De  leiders en trainers passen op dit gedrag.
  • Papier, kauwgum en modder worden in de afvalbakken gedaan.
  • De haken in de kleedkamers zijn ALLEEN om de kleren op te hangen.
  • Met modder gooien in de kleedkamer is ten strengste verboden.
  • De aanwijzingen, die in de kleedkamer ophangen, met betrekking tot het gebruik van de kleedkamer, worden stipt nageleefd.

   

  Ten aanzien gedrag in de kantine: 

  • Wij komen niet met vuile voetbalkleren in de kantine.
  • Wij komen niet met onze voetbalschoenen in de kantine.
  • Leden wordt verzocht in de kantine na gebruik de lege flessen etc. aan de bar terug te brengen, vooral op zaterdagen. Leden wijzen ook anderen op dit hulpgebaar naar de barmensen.
  • De aanwijzingen van de mensen achter de bar worden opgevolgd.
  • Er wordt niet op tafels gestaan, ook niet tijdens feesten!
  • Omgevallen flessen worden direct door de leden opgeruimd.

   

  Ten aanzien van de kleding  

    

  A. van de vereniging 

  • Alle elftallen spelen in een tenue van de vereniging, al dan niet gesponsord. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging.
  • Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging. 
  • Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding. Het bestuur beslist welke kleding centraal – door de club, c.q. op de club – gewassen wordt.
  • Kledingstassen worden NIET GEDUMPT in de commissiekamer, of de bestuurskamer. De kleding wordt altijd opgeborgen in de kleding– of wasruimte. Daar bevinden zich ook alle kledingtassen.
  • Tassen mogen niet in de hal, niet voor de deur en niet in de kantine rondslingeren. Toch lijkt niet mogelijk alle tassen in een tassenrek te plaatsen. Het bestuur zoekt hier nog een oplossing en wil graag goede ideeën van de leden hierover ontvangen. 

    

  B. de eigen sportkleding

  • Sportkleding moet altijd schoon en heel zijn..
  • Schoenen worden buiten de deur, op de borstels schoon gemaakt voordat de kleedruimten worden betreden.
  • Bij voorkeur komen de spelers NIET met hun sportkleding naar het complex. Zeker voor de allerjongsten lijkt dat een probleem, maar er kan wel aan gewerkt worden door er attent op te zijn.

    

  Ten aanzien van gedrag op het veld. 

  • Er wordt in het veld geen ongepaste taal gebruikt (zie ook jeugdbeleidsplan).
  • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen worden door het bestuur extra bestraft met een taakstraf, boete of met een schorsing.
  • Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden NIET uitgescholden (zie ook “Over het taalgebruik“).
  • Bij het staken van een wedstrijd wordt de aanvoerder, trainer en/of leider op de eerst volgende Dinsdag bij de Commissie Normen en Waarden (CNW) verwacht
  • Op ‘gele kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.           
  • Per afdeling wordt elk seizoen een grens gesteld aan gele kaarten voor ‘praten‘. Als de grens overschreden wordt, betekent elke overschrijding een boete voor het elftal. 
  • Er is voor de jeugd een formulier, waardoor de sportiviteit bij uit en thuiswedstrijden ’gemeten’ wordt.   
  • De leider corrigeert ” onjuist gedrag” van spelers; hij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de leider dit met het bestuur.

   

  Over het taalgebruik: 

  • Wij bezigen geen ongepast taalgebruik, niet door spelers en niet door supporters. Medespelers, tegenstanders en scheidsrechters worden NIET uitgescholden.
  • Ongepast taalgebruik wil zeggen: overmatig vloeken, verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen, gebruik van ziekteverwensingen.
  • Bij spelers wordt door de elftalbegeleiding hier scherp op gelet.
  • De “supporters” opmerkzaam gemaakt op hun taal gebruik en wat bij onze vereniging wenselijk is.
  • Gele kaarten voor ‘praten’ kan door het bestuur bestraft worden met het opleggen van een straf.
  • Leden van onze vereniging moeten elkaar aanspreken op ongepast taalgebruik.
  • De leider corrigeert ” onjuist gedrag” van spelers; hij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de leider dit met het bestuur.

   

  Ouders langs de lijn: 

    

  • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
  • Laat het coachen over aan de trainer.
  • Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter.
  • De scheidsrechter doet ook zijn best,bemoei u niet met zijn beslissingen.
  • Als u kind talent heeft, word dat heus wel op gemerkt.
  • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal

   

  Over straffen en boetes: 

   

  Regels afspreken is één ding, regels handhaven is een ander probleem. Daartoe hoort in deze brochure ook een hoofdstuk over de handhaving van de regels. 

  In de eerste plaats is de handhaving altijd de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet deze regels kennen en willen naleven. Dat lijkt mooi, toch zal er sprake moeten zijn van toezicht op de naleving van de regels. Dat betekent niet dat er een aantal leden moet zijn dat voor politieagent speelt. Elkaar wijzen op de regels moet! Het niet schorsen van een speler om het elftal(len) voltallig te houden  is geen bestuursbeleid.

  Aan het bestuur, terzijde gestaan door de Commissie Normen en Waarden, is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:

   

  • Het bestuur berispt de speler/lid bij overtredingen.
  • Het bestuur legt taakstraffen op, deze taakstraffen zijn altijd in het licht van de ontwikkeling van de club;
  • Het bestuur ontzegt de speler actief mee te doen bij wedstrijden (gedeeltelijke schorsing);
  • Het bestuur schorst leden voor wedstrijden en trainingen (volledige schorsing);
  • Het bestuur ontzegt de speler/leden voor een bepaalde tijd de toegang tot het complex;
  • Het bestuur maakt een voorstel voor de ALV om een speler/lid te royeren. 
  • Het bestuur/CNW bespreekt elke rode kaart, op de eerste dinsdag na de wedstrijd met de speler(s) en leider.