• De indelingen van de jeugdteams voor volgend seizoen zijn bekend.
    We vragen een ieder eerst de begeleidende brief te lezen.

    De indelingen vindt u hier: INDELINGEN

    Heeft u vragen over de indelingen of wilt u reageren op de oproep in de brief?
    Mail dan naar coordinatoren@rijnmondhs.nl