• De opbrengst van de Grote Clubactie is bekend. Door het verkopen van (online) loten hebben we een bedrag van € 1.038,30 opgehaald. Wow!
    We gebruiken het geld voor onze jeugdopleiding. We willen onze trainers verder opleiden en dan gaat zeker lukken met behulp van het Rode Draad Leerplan van JVO!
    Lotenkopers en –verkopers, bedankt!
    Opbrengst Grote Clubactie bekend!