• Regels in onze kantine

  Regels in de kantine zijn lastig, maar noodzakelijk:

  De overheid heeft voorschriften, regels vastgesteld voor het functioneren van voetbalkantines. Hierbij zijn ook regels met betrekking tot de openingstijden.

  Deze regels zijn:

  • Als er competitiewedstrijden zijn mag de kantine tot één uur na de laatste wedstrijd open zijn. Voor ons geldt dan tot uiterlijk 19.00 uur.
  • Als er geen competitiewedstrijden zijn, mag de kantine tot uiterlijk 18.00 uur open zijn.
  • Verenigingsfeesten (disco, etc.) maakt hierop een uitzondering. Hiervoor moeten we vergunningen aangevraagd worden bij het Bureau vergunningen. Dit gebeurt om de plaatselijke Horeca te beschermen

  Het blijft altijd erg lastig - zeker als het gezellig is - om je aan deze regels te houden. Toch gaan we dat - met elkaar - doen! Wij verwachten dan ook, dat een ieder hiervoor begrip kan opbrengen en niet de vrijwilligers achter de bar hierop aanspreken. Laten we als leden deze mensen hun waarde geven en het bestuursstandpunt waarderen. Ook dat is clubliefde. Dan is het ook: TIJD is TIJD.
   

  Gedrag in de kantine:

  Het is vanaf heden alleen aan de mensen die ‘dienst hebben’ toegestaan achter de bar en in de keuken te komen. Voor anderen is dat dus verboden. De bar tussen de kantine en de keuken/bar blijft dan ook op slot. De K.N.V.B. heeft verboden om met glaswerk langs de lijn te staan, dus geen glazen en flessen mee naar buiten. Daarop zal de KNVB dit jaar strenger gaan toezien, gekoppeld aan boetes bij overschrijding van het voorschrift. Wij verzoeken onze leden dan ook zich hieraan te houden en voor de bezoekers ook het goede voorbeeld te geven. Als u uw  consumptie heeft genuttigd, gooi dan a.u.b. de lege bekers, resp. bakjes in de afvalbakken en zet het fust weer op de bar. Dat zal het werk van onze vrijwilligers beslist verlichten en staat veel netter ook nog eens. Bij voorbaat hun dank! Let op: Jong en oud bezoekt onze kantine, dus er is ook jonge en oude muziek!