• Het Bestuur nodigt hierbij haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering.

  Agenda
  1) Opening
  2) Mededelingen/Binnengekomen stukken
  3) Jaarverslag voorzitter
  4) Financieel jaarverslag penningmeester
  5) Verslag kascommissie
  6) Aftreden Joop Havermans als bestuurslid
  7) Benoemen visie en ambitie voor 2021

  Hoe en wanneer?
  We willen de Algemene Ledenvergadering organiseren op dinsdag 26 januari 2021 om 19:30.
  Omdat dit niet fysiek kan vanwege de geldende Coronamaatregelen, dienen wij de vergadering online te organiseren.
  Dit doen wij via Skype.

  Aanmelden
  Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan via e-mail.
  Stuur een mail naar communicatie@rijnmondhs.nl, met daarin uw naam, uw adresgegevens en uw telefoonnummer.
  Geef daarbij ook aan of u al in het bezit bent van een Skype-account.
  Heeft u een Skype-account, benoem dan uw accountnaam.
  Zo niet, dan kunnen wij u hierbij helpen.

  Aanmelden en eventuele vragen stellen kan tot 72 uur voor de vergadering

  Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen, van u.

  Vragen en opmerkingen
  Voor vragen en opmerkingen kunt een e-mail sturen naar communicatie@rijnmondhs.nl

  Het Bestuur