• Vertrouwenspersoon

    Rijnmond Hoogvliet Sport streeft naar een omgeving waarin alle leden zonder al te veel sores en stress/spanning met plezier kunnen voetballen. Op dit vlak gebeuren er helaas dingen waar je als (ouder van een) lid niet graag te koop mee loopt of die gevoelig liggen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan problematische schulden met opeenvolgende post van incassobureau’s of deurwaarderskantoren, ontslag bij een werkgever, opgelopen discussies met een verhuurder of een uitkeringsinstantie. Het betreft hier situaties die zich buiten het gezichtsveld van de vereniging afspelen.

    Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Soms kunnen deze negatieve ervaringen besproken worden met een trainer, een wedstrijdsecretaris, een jeugdcoördinator of een bestuurslid van de club. Vaak blijkt deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

    In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Een dergelijke functionaris luistert naar je verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de vervelende situatie op te lossen. Er wordt onafhankelijk gehandeld en vertrouwelijk omgegaan met de verstrekte informatie. Met derden wordt uitsluitend gecommuniceerd wanneer hier toestemming voor is gegeven.

    Het bestuur van Rijnmond Hoogvliet Sport heeft Joop Hardam aangesteld als vertrouwenspersoon van de vereniging. Joop Hardam is 48 jaar en tot voor kort 19,5 jaar als advocaat werkzaam geweest in de sociale rechtshulp. Sinds 1 december 2019 werkt Joop als ambulante woonbegeleider bij het Leger des Heils. In het verleden heeft Joop een aantal functies bij de vereniging gehad, waaronder secretaris van december 2010 t/m augustus 2015. Beroepsmatig heeft hij veel ervaring opgedaan met het werken aan een oplossing die past bij een concrete situatie.

    Joop Hardam is zowel telefonisch (06-15221014) als per e-mail te bereiken (vertrouwenspersoon@rijnmondhs.nl). Heeft u gerichte hulp en ondersteuning nodig ? Schroom niet en benader hem gerust voor het maken van een afspraak bij u thuis of op een andere geschikte locatie.